Hultstugans förskola är belägen i hjärtat av natursköna Krokek och ingår i spåret Kolmårdens förskolor. På vår blogg berättar vi om stort och smått som händer på vår förskola. Välkommen att följa vår spännande vardag och vårt arbete med att främja leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet.

torsdag 18 oktober 2018

Inflytanderåd

Inflytanderåd är ett forum för dig som förälder att kunna få vara med och påverka och diskutera förskolefrågor tillsammans med förskolechefer och utvecklingspedagog.
Vid detta tillfälle kommer vi diskutera och titta på barnlitteratur samt ha en mindre workshop kring några av våra bokpåsar utifrån diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsgrunderna är ett av våra prioriterade områden under läsåret 18/19. Vill du titta närmare på diskrimineringsgrunderna innan mötet hittar du dem på DOs hemsida:

Tid: 9 november kl. 7.30 - 9.00, vi bjuder på en enklare frukost.
Plats: Tintomaras personalrum (en trappa upp), Torsvägen 15.
Anmäl ditt intresse till Linda Ekroth senast den 26 oktober.
(linda.ekroth@norrkoping.se)

måndag 15 oktober 2018

Storhultsbarnen utmanas i en motorikbana

Barnen fick prova ett nytt sätt att ta sig ut i tamburen.
Först krypa genom en tunnel, ta sig fram på en rullbräda för att sedan åla sig under rep, gå balansgång på ett rep för att avsluta med att hoppa på sifferplattor.torsdag 11 oktober 2018

onsdag 10 oktober 2018

Rörelse på gården


I dag hade Storhult och Lillhult gemensamma rörelseaktiviteter
på gården

Vi började med "hör och gör" minirörisEn av våra aktivitetslådor var framme och karbinbanan
i skogen utmanade med klurigheter

fredag 5 oktober 2018

Storhult introducerar kompisyoga

i vårt projektarbete hållbarutveckling ur ett hälsoperspektiv , introducerade vi idag kompisyoga.
Mycket uppskattat att vara tiger, ko, andas lugnt och avsluta med vila.